Bratislava

Digitálne parkovanie s aplikáciou Bmove v Bratislave

Rozšírenie o „bezkontaktné“ parkovanie v garáži Garáž Centrum Po úspešnom spustení parkovacej aplikácie Bmove v Bratislave začiatkom januára 2022 teraz nasleduje ďalší krok. Bezkontaktné parkovanie pomocou rozpoznávania ŠPZ (LPR) je odteraz pre užívateľov Bmove možné v garáži Garáž Centrum v centre mesta. Výhody pre zákazníkov prevažujú nad nevýhodami: závory sa otvárajú automaticky bez prevzatia lístka,…